fbpx

ATA GYM


Prázdniny jsou tu a s nimi více času investovat do sebe! Začněte cvičit 2x-3x týdně s trenérem pro co nejlepší kondici, zbavte se bolesti a posuňte své limity! Osobní lekce s proti trenéry objednávejte přes tlačítko "Konzultace".


První tréninkový kemp - ATA LADIES CAMP už v listopadu! Pro přihlášení klikni ZDE!

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Základní údaje

Název provozovny: ATA GYM 

Sídlo provozovny: Mokropeská 2026, 252 28 Černošice

Provozovatel: Gym Černošice s.r.o.

Sídlo provozovatele: Mokropeská 2026, 252 28 Černošice

Poskytované služby: finská sauna a infra sauna

Provozní doba:

Po-Pá: 17.00 – 21.00
So-Ne: 16.00-20.00

 

 1. Popis provozovny

Součástí areálu sauny je finská sauna, infra sauna, 2 vnitřní ochlazovací bazénky s očistnými sprchami, odpočinkový prostor, šatna se skříňkami a WC. Celková kapacita wellness zóny je 8 osob.(finská sauna – 6, infra sauna – 2).

 

POVINNOSTI OBSLUHY A PROVOZOVATELE SAUNY

∙ Znát a dodržovat ustanovení provozního řádu.

∙ Dbát hygienických a protiepidemických zásad a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny.

∙ Být vybavena ochrannými pracovními prostředky a používat je.

∙ Dbát na dodržování zásad bezpečnosti a požární ochrany a dodržování zákazu kouření v celém areálu sauny.

∙ Vést provozní deník.

 

 1. Návštěvní řád finské sauny

∙ S níže uvedeným návštěvním řádem automaticky souhlasíte při vstupu do prostor sauny. Pečlivě si jej přečtěte. Na pozdější diskuze a

výmluvy nebude brán zřetel. Porušením pravidel riskujete okamžité vykázání z prostor bez nároku na náhradu vstupného. Seznamte se

také se zdravotními riziky a v případě zdravotních problémů se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, neboť návštěva sauny je na vlastní

nebezpečí.

∙ Sauna slouží zejména pro členy zájmového sdružení ATA GYM  a dále také pro veřejnost.

∙ Sauna je určena především zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními mohou používat saunu po odborné poradě s lékařem. Každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost.

∙ V areálu sauny se nesmí jíst a přinášet sem skleněné či keramické nádoby.

∙ Provoz sauny zajišťuje provozovatel a obsluha jím určená.

∙ Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatně a skříňka v prostoru wellness. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do uzamykatelné skříňky. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel sauny nenese žádnou odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci, včetně klíčku od šatní skříňky, po celou dobu návštěvy.

∙ Každý návštěvník je povinen se v areálu sauny chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob.

Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel sauny nenese odpovědnost za

škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím

pokynů pracovníků provozovatele.

∙ Provozovatel sauny všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto

aktivitu konzultovat s lékařem.

∙ Děti mladší 15 let mohou do prostor sauny vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost

doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy sauny je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel sauny

odpovědnost.

∙ Návštěvník odpovídá za škodu na majetku provozovatele v areálu sauny způsobenou svým úmyslným či nedbalostním

jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen provozovateli sauny bez zbytečného odkladu nahradit.

∙ Každá škoda na majetku či zdraví bude provozovatelem sauny řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Úrazy jsou evidovány v

knize úrazů.

 

V CELÉM AREÁLU SAUNY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

∙ hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky

∙ konzumovat potraviny

∙ kouřit s výjimkou prostor k tomu určených

∙ jakkoli tyto prostory znečišťovat

∙ plýtvat vodou a energiemi

∙ úmyslně ničit majetek

∙ zdržovat se v areálu sauny mimo provozní dobu

∙ vstup se zvířaty

∙ provozovat komerční činnost bez předchozího písemného souhlasu provozovatele sauny

∙ manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace, saunových kamen apod.)

∙ křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo jakkoliv ohrožovat provoz

∙ praní prádla a jiných věcí
ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU SAUNY

Do areálu saun nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění zejména horních cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné kožními vyrážkami, bradavicemi, otevřenými hnisajícími ranami. Vstup není povolen také osobám, které trpí přenosnými chorobami či bacilonosičům, jakož i osobám, v jejichž blízkosti se vyskytla přenosná nemoc. Vstup není povolen osobám podnapilým, pod vlivem drog, zahmyzeným a špinavým.

 

POKYNY PRO UŽIVATELE SAUNY

 1. Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou.
 2. V sauně je povinnost sedat si na vlastní či zapůjčený ručník/prostěradlo.
 3. Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 20 minut a maximálně 3 cykly po sobě.
 4. Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.
 5. Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.
 6. Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

 

PŘÍPRAVA K VLASTNÍMU SAUNOVÁNÍ

Po vstupu do sauny se svlékneme. Obnažené tělo je základním fyziologickým předpokladem a hygienickým požadavkem. Povrch těla musí být naprosto volný, aby se vyhovělo termoregulačním dějům v organismu, ke kterým za pobytu v horku nutně dochází. Povrch těla a vlasy omyjeme mýdlem či šampónem a opláchneme vlažnou až teplou sprchou za pomoci žínky nebo kartáče.

 

POBYT V HORKÉM PROSTŘEDÍ SAUNOVÉ LÁZNĚ

Po vstupu do prohřívárny si sedneme pouze na vlastní/zapůjčený ručník, osušku či prostěradlo. Při saunování vleže se organismus prohřívá

rovnoměrně, což je pro něj lepší. Pobyt v prohřívárně není nutné měřit přesně, postačí asi 8 až 12 minut k dosažení potřebných fyziologických reakcí. Naléhavým signálem k ukončení saunování bývá vždy pocit značného horka, někdy tlaku na prsou, bušení srdce či točení hlavy, někdy i nevelké dechové tísně.

 

TYPY SAUNOVÁNÍ

 1. dráždivé (iritační) – působí výrazně povzbudivě a je vyvoláno jedním pobytem v prohřívárně s následným ochlazením. Je vhodné na něj navázat další aktivitou.
 2. povzbudivé (tonizační) – představuje dvojí změnu horkého a chladného prostředí. Je velmi vhodný u malých dětí.
 3. uvolňující (relaxační) – opakující se tři pobyty v prohřívárně s následným ochlazením. Navozuje výrazné tělesné i duševní uvolnění a před jeho započetím by měla být půlhodinka celkového uklidnění.
 4. únavové (inhibiční) případně vyčerpávající (exhausivní) znamená čtyř až pětinásobné opakování jednotlivých běhů. Po tomto saunování dochází k většímu útlumu a potřebě spánku, ke snížení tělesné výkonnosti a nervově-svalové pohotovosti. Bezprostředně by měl tedy následovat spánek. Tento typ saunování není vhodný po vyčerpávajícím tělesném zatížení.
 5. Šesteré a více opakování pobytů v horku již není vhodné, protože může vyvolat rozvrat v iontovém hospodaření vnitřního prostředí organismu a způsobit kritický stav!!

 

OCHLAZOVÁNÍ

Po každém opuštění prohřívány jdeme vždy pod sprchu a krátce spláchneme pot a drobné šupinky pokožky uvolněné horkem. Celkové ochlazení vodou přispívá k velmi rychlému návratu normálních funkcí kardiovaskulárního systému, urychlených předchozím prohřátím k normálu. V saunách dochází často k nesprávnému pochopení účinku saunování a považuje se za „významný čin“, jestliže saunující vydrží v soutěži s jiným saunujícími déle, div se v horku „nevypaří“ nebo v chladné vodě „nezmrzne“. Tento postup není vhodný a může přivodit i zdravotní potíže.

 

ZÁVĚR SAUNOVÁNÍ

Jakmile ukončíme poslední běh prohřívání s posledním ochlazením, ať už po jediném či po několikerých výměnách horka a chladu, spláchneme poslední zbytky potu, případně jiné nečistoty na povrchu těla. Zde jde zásadně vždy už jen o krátký styk těla s vlažnou vodou a má být ukončen krátkým osprchováním jen studenou vodou. To stačí k závěrečné očistě. Mýdla již nepoužíváme. Hygienickou očistu těla včetně umytí vlasů jsme odbyli již na začátku a dalším prohříváním organismu teplou sprchou není potřeba vyvolávat další pocení. Dnes už se ví, že omytí těla zásaditým mýdlem porušuje kyselý ochranný povrch pokožky, i když zase ne tak, aby organismu zabránilo jeho vcelku

rychlému obnovení. U suché kůže se doporučuje vetřít po osušení do pokožky lehký, nedráždivý olej nebo řídkou emulsi.

 

DVOJÍ ZPŮSOB ZÁVĚRU SANOVÁNÍ

Odpočinkový způsob

K odpočinku postačí nedlouhé poležení či posezení na lehátku či na lavici, křesle, židli. Odpočíváme oblečeni v lehkém spodním prádle, případně v koupacím plášti nebo přikryti osuškou/prostěradlem. Dbáme na proteplení nohou vhodnými ponožkami či obuví. Zásadně nepoužíváme jakýchkoli zábalů např. teplými houněmi či jinými přikrývkami, protože dalším neúčelným pocením se porušuje doznívající účinek saunování a může při pozvolném prochládání dojít ke vzniku „nemoci z prochlazení“. Po relaxačním, inhibičním nebo exhaustivním saunování je odpočinek nutný a je možno jej doplnit i krátkým spánkem, spíše zdřímnutím. Takový spánek je velmi osvěžující, protože je podmíněn tzv. renegeračním vagotropním účinkem saunové lázně. Po probuzení je pocit zotavení a osvěžení opravdu dokonalý a nebrání, spíše umožňuje podniknout nějakou aktivitu, nejlépe duševní, ale i nenáročnou manuální práci.

Pohybová aktivita po saunování

Po iritačním a tonizujícím saunování je nejlépe vynechat odpočinek a využít vzniklého osvěžení k přiměřené pohybové aktivitě, např. k chůzi na čerstvém vzduchu v přírodním terénu okolí domu, k volnému běhu, v zimě k běhu na lyžích. Doba odpočinku se tak posouvá do domácího prostředí a do doby obvyklého spánku.

 

DESATERO SAUNY

 1. V prostorách sauny nekuřte!
 2. V šatně odložte vše – vezměte si s sebou pouze mycí potřeby a trepky!
 3. Před vstupem do potírny se umyjte mýdlem.
 4. Proti prochlazení nohou je důležité mít přezůvky.
 5. Před každým vstupem do potírny setřete vodu z povrchu těla.
 6. Do potní místnosti si vezměte ručník/prostěradlo.
 7. Při pocení si masírujte povrch těla kartáčem.
 8. Při dokonalém prohřátí pot omyjte pod sprchou a ochlaďte se v ní – i hlavu nebo alespoň zátylek.
 9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou – již bez mýdla.
 10. V odpočívárně zůstaňte alespoň 20 minut.

 

ČAS PRO SAUNOVÁNÍ

Saunování zabere určitou dávku času v našem týdenním programu a měli bychom počítat obvykle se dvěma hodinami. Spěch a nervozita vadí v průběhu saunování a zkušený saunař s tím počítá a už jeho cesta do sauny je naplněna radostným očekáváním.

 

ČASOVÉ LIMITY SAUNOVÁNÍ

Pro dospělé se doporučuje rozmezí mezi 8 – 20 minutami, u dětí 3 – 8 minut. Limit pro ochlazování se udává max. 2 minuty vodou, 5 minut

chladným vzduchem v klidu a 20 minut za pohybu. U dětí je signálem k opuštění chladných prostor třes a namodralé rty. Domněnka některých saunujících, že co nejdelší výdrž např. v chladné vodě vede k otužilosti, je lichá a vede spíš ke zdravotním obtížím (bolesti hlavy, u žen zánět močového měchýře). Každé působení vlhkého chladu vede k ochrnutí cév sliznice nosu a oslabení ochranné bariéry vůči průniku choroboplodných virů či bakterií.

 

SAUNOVÁNÍ S DĚTMI

Dolní věková hranice je posunuta k době, kdy jsou děti pro pobyt v sauně vybaveny z hlediska pohyblivosti a stability termoregulace, což zpravidla bývá okolo třetího roku. Dříve než své děti přivedeme do sauny, měli bychom vědět vše, co se saunováním dětí souvisí, co jim může prospět a čemu se naopak vyhýbat, aby účinek sauny byl co největší. Netrpí-li dítě projevy nějakého závažného onemocnění a je-li schopno běžných životních úkonů, zejména cvičit, běhat, plavat, koupat se v horké i chladné vodě, pak se nemusíme obávat neobvyklého prostředí sauny. Takto schopné dítě se může bez obav i saunovat. Správné saunování obvykle nečiní samo o sobě zdravým dětem žádné potíže, rozhodně nevede ke vzniku nemoci. Máte-li v této záležitosti jasno, nic nebrání tomu, aby se začalo s dětmi saunovat.

 

 1. Návštěvní řád Infra sauny

Zákazník při vstupu do infrakabiny musí mít 3 ručníky (buď vlastní, nebo lze zapůjčit u obsluhy) – viz. pokyny k využívání infrakabiny.

Do infrakabiny vstupuje pouze řádně osušení a zásadně bez plavek.

Po ukončení potní kůry se nikdy nesprchuje studenou vodou, nevstupujte do venkovního ochlazovacího bazénku, ale osprchuje se vlažnou vodou.

Při nedodržení návštěvního řádu a pokynů pro využívání infrakabiny může být z prostoru sauny vykázán a v případě narušení chodu systému infrakabiny, způsobené nezodpovědným chováním, bude u uplatňována náhrada způsobené škody.

Maximální doba potní kůry do 40 minut, 1 – 2 x týdně.

Používání 3 ks ručníků: 1 na sezení, 1 na zem pod nohy na odchytávání potu, 1 na otírání potu z těla

Dodržujte pitný režim – před, po i v průběhu potní kůry.

Využívání infrakabiny se nesmí používat v případě: těhotenství, po požití alkoholu, silikonových implantátů

 

 1. Úklidový řád sauny a postup při dezinfekci

Všechny prostory sauny, předměty a zařízení se udržují průběžně v čistotě.

Úklid provádí osoba, která je úklidem sauny pověřena. Při práci je tato osoba povinna dodržovat pravidla ochrany zdraví a používat ochranný oděv, zejména rukavice.

Po skončení provozu se myje a desinfikuje celý areál sauny.

Po skončení provozu nechá obsluha dveře sauny otevřené do druhého dne. Všechny prostory v sauně se umyjí čisticím prostředkem a poté desinfikují, zejména podlaha, dřevěné pryčny, držadla, kliky a ta část obložených stěn keramickým obkladem, na kterou dosáhnou návštěvníci.

Nejméně 1x týdně se desinfikují dveře, celé stěny a odstraňují dřevěné podlážky ke kompletnímu vyčištění prostoru prohřívány.

Malování prostor se provádí jednou za 2 roky, případně dle potřeby.

 

DESINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

Desinfekční roztoky se používají pouze s virucidním účinkem a střídají se minimálně po 3 měsících. Roztoky se připravují podle návodu na použití uvedeném na etiketě výrobku. Vydesinfikované předměty se oplachují pitnou vodou. Desinfekční prostředky nelze zaměňovat, používají se jen pro tu oblast použití, pro kterou jsou určeny výrobcem. Při práci s desinfekčními prostředky je nutno dodržovat zásady ochrany zdraví a používat ochranné pomůcky. Při použití prostředků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce. K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku se střídají přípravky s různými aktivními látkami.

 

ODVĚTRÁVÁNÍ A ODPADY

Areál sauny je odvětráván částečně přirozeně a částečně nuceně vzduchotechnikou. Nucené odvětrávání se automaticky spouští rozsvícením světel v místě s vyšší vlhkostí vzduchu (sprchy, WC). Odpady se z prostor sauny odnášejí denně po skončení provozu.

 

 1. Manipulace s prádlem

Čisté prádlo (ručníky/prostěradla k zapůjčení) je možnost si vyzvednout u obsluhy sauny před vstupem do areálu sauny. Použité prádlo se dosušuje mimo provozní dobu na mobilním sušáku v provozovně a 3x týdně odváží a pere s vyvářkou v domácnosti úklidového pracovníka. Prádlo ze sauny se pere odděleně a samostatně. Odpovědnost za provoz sauny nese provozovatel, nestanoví-li provozní řády jednotlivých zařízení jinak.

 

Lékárnička je k dispozici u obsluhy.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového voláníV Černošicích dne 20.4.2023

Vypracoval: Filip Kreuz